van der Waal machinery B.V.
Tussendonk 12
4878 AM  Etten - Leur

Tel: +31/0 76 5441284
Fax: +31/0 76 5441287

 

 

 

 

 

 

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstlijk aldaar neergelegde tekst.

Lees hier de METAALUNIEVOORWAARDEN

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Erkend leerbedrijf

Copyright © van der Waal machinery B.V. Etten-Leur

Met dank aan:

alle medewerkers van Van der Waal machinery B.V.

Van der Waal machinery is gespecialiseerd in verspaningstechniek en metaalbewerking door middel van CNC-, draai-, frees- en kotterbewerkingen voor alle takken van de (metaal-)industrie zowel serie-productie als enkele stuks.